AGIR Suceava

Despre AGIR Suceava

Când a fost înfiinţată?

Sucursala AGIR Suceava, s-a înfiinţat pe data de 14.07.1997 și a fost validată prin Decizia nr 676/10.09.1997 AGIR. A avut peste 20 de membrii fondatori printre care ii amintim pe: Radu Pentiuc, Alexandru Miron, Rodica Iordache, Dan Milici, Mariana Milici, Bioly Iosef, Iordache Cristina, Văcăreanu Lăcrămioara, Șumovschi Dan, Șumovschi Tatiana, Bilinschi Liviu, Bălăuță Sorin, Sfichi Romulus, Ciobanu Gheorghe, Barbă Niculai, Popa Cezar, Măcincă Ioan, Cojocariu Ioan, Mandici Ioan, Baghean Doru, Hăloiu Petru și alții.Obiective generale

- Să anticipeze și să raspundă efectiv necesităților inginerilor, oferindu-le facilități pentru a obtine un avantaj competitiv;

- Să promoveze o cultură industrială care sa valorifice talentele existente;

- Să încurajeze satisfacția vocatională a inginerilor, să le recunoască și să le onoreze contribuția la succesul instituțiilor în care activeaza;,

- Să creeze o bază pentru îmbunătățirea continuă a activităților ingineresti caracterizată prin excelenta profesională, prin perfecționare, prin respect pentru valorile umane și sociale și prin disponibilitate pentru consultare și comunicare;

- Să scoată în relief cultura inginereasca prin cercetare, dezvoltare, proiectare, inovare, producție si comercializare, utilizând cat mai eficient resursele umane și financiare;

- Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea întreprinderilor productive și inovative, care pot să determine o dezvoltare economică durabilă și creșterea stabilității sociale și a protecției mediului înconjurător;

- Să acționeze pentru exercitarea profesiei de inginer cu respectarea principiilor deontologice specifice.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.